Mikor kell hitelesített fordítás?

Hitelesített fordítást általában a különböző országok hivatalos, állami ügyintézéseihez kell beadni.

Kérhetnek még hitelesített fordítást egyéb, nem állami ügyintézéseknél (pl: biztosítási kárrendezés).

Cégek és magánszemélyek egymás közötti ügyeiben a felek megállapodása határozza meg, hogy kell-e valamilyen formában hitelesített fordítás.

Nincsenek egyetemleges szabályok arra vonatkozóan, hogy mikor, kinek, milyen fordításokat, illetve fordítás hitelesítéseket lehet leadni.  Mielőtt fordítást hitelesíttetne, érdeklődje meg attól, aki a fordítást kéri, hogy mit fogadnak el.

A hitelesítések fajtái

Fordítóirodánk záradéka

Az általunk elkészített fordítást kérésére ellátjuk egy záradékkal, amelyben igazoljuk, hogy a fordítás helyes, szakszerű és megegyezik az eredeti dokumentum tartalmával. Ezeket a záradékolt fordításokat - a közjegyzői dokumentumhoz hasonlóan - az eredetivel (vagy másolatával) összefűzve, a fordító és a fordítóiroda vezetőjének aláírásával, lepecsételve bocsátjuk ki. A záradék természetesen két nyelven készül (magyarul és a fordítás nyelvén). A legtöbb esetben ez megfelelő és hivatalos ügyintézésnél is elfogadják.

Az orosz konzulátus közjegyzői hitelesítése

Az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Konzuli Osztálya regisztrálta fordítóirodánkat és fordítóinkat. Ezért az irodánk fordítói záradékával ellátott hivatalos magyar okmányok és egyéb dokumentumok fordítását, a konzulátus közjegyzői szolgálata hitelesíti. Az ilyen módon hitelesített okmányokat és dokumentumokat elfogadják minden hivatalos oroszországi ügyintézésnél.

Apostil

Az apostil a közjegyzői hitelesítés nemzetközileg szabályozott és elfogadott formája. Magyarországon a dokumentum fajtájától függően több minisztérium, illetve a Közjegyzői Kamara jogosult apostilt kiállítani. Ilyenkor a mi záradékolt fordításunkat visszük el, hogy azt apostillal lássák el.Bizonyos esetekben, illetve országoknál, az apostillal már ellátott dokumentumot hitelesíti az adott ország konzulátusa, és csak így használható fel az ügyintézéshez (Pl: Kína). Az apostillal ellátott dokumentumokat, illetve fordításokat a leginkább hivatalos ügyintézés során kérik.

Közjegyzői záradékkal ellátott fordítás

Van néhány magyar közjegyző, aki tud orosz, angol, stb... nyelvű közjegyzői záradékot adni. Ilyenkor a közjegyző előtt írja alá a mi záradékolt fordításunkat a fordító és a fordítóiroda vezetője. Tehát a közjegyző azt hitelesíti, hogy az aláírók és aláírásaik hitelesek (megegyeznek). Ezt ritkán kérik, de jó ha tudja, hogy van ilyen is.